zaplanuj dotację

Dotacje dla firm na rok 2018

Inwestycje, badania i rozwój

Rok 2018 będzie obfitował w dotacje dla firm zarówno realizujących projekty zarówno inwestycyjne jak i badawczo rozwojowe. Poniżej przedstawiam kilka najbardziej atrakcyjnych programów pomocowych w ujęciu krajowym oraz z perspektywy Dolnego Śląska.

 

Kupujemy maszyny i urządzenia produkcyjne:

W tym przypadku należy brać pod uwagę program POIR 3.2.1 w PARP, POIR 3.2.2 w BGK oraz programy regionalne np. RPO 1.5 dla Dolnego Śląska. Wielkość dofinansowania w tych programach wynosi do 70% w zależności od typu firmy i lokalizacji inwestycji. Np. mała firma inwestująca na Dolnym Śląsku może otrzymać 45% wsparcia. Dopuszczalne jest przeznaczenie części wydatków kwalifikowanych na działania budowlane (20-25%). Programy regionalne dopuszczają inwestycje mniejsze (np. do 4 mln zł) natomiast krajowe pozwalają na finansowanie znacznie wyższych wydatków (od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych)

Tworzymy lub rozwijamy Centrum Badawczo - Rozwojowe:

Tu wchodzą w rachubę dwa programy: POIR 2.1 w Ministerstwie Rozwoju oraz RPO 1.2 w Regionalnych Instytucjach Pośredniczących. W ramach tych programów można dokonywać zakupów urządzeń z przeznaczeniem na cele badawczo - rozwojowe oraz budowy Centrów BR. Tu należy podkreślić, że program ministerialny nie posiada limitów wydatków na cele budowlane w wydatkach kwalifikowanych w przeciwieństwie do programów regionalnych (np. 25% limitu). Poziom dofinansowania wynika z mapy pomocy regionalnej i dla regionów najsłabiej rozwiniętych wynosi 70% dla firm małych.

Prowadzimy prace badawczo - rozwojowe:

Chodzi o opracowanie nowych wyrobów, technologii, budowanie prototypów i ich testowanie. Warto zwrócić uwagę na dwa programy: POIR 1.1.1 w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz RPO 1.2 w programach regionalnych. Dofinansowanie dla małej firmy do badań przemysłowych wyniesie 80%, do prac rozwojowych 60% a do prac przedwdrożeniowych 90%. Dla firmy średniej wartości te będą równe odpowiednio BP - 75%, PR 50% i PPW - 90%. Dotacje te pozwalają w ramach programów regionalnych finansować kilkumilionowe projekty a w programach krajowych nawet kilkudziesięciomilionowe. Do kosztów podlegających dotacji zaliczymy wynagrodzenia pracowników badawczych, koszty materiałów do budowy i testów prototypów oraz prace zlecone i koszty administracyjne.

 

Osobiście rekomenduję ubieganie się o wsparcie w ramach programów krajowych których kryteria nastawione są na bardziej innowacyjne projekty jednak charakteryzują się o wiele mniejszym poziomem biurokracji widocznej zarówno w ilości dokumentacji do złożenia wniosku, sposobie jego złożenia (elektronicznie), czasie oceny (2-4 miesiące) oraz ilości wymaganych dokumentów i szybkości oceny wniosków o płatność. Jeżeli nie wiesz z jakiego programu skorzystać po prostu wejdź w zakładkę “zaplanuj dotację” na stronie funduszenamiare.pl a ja się z Tobą skontaktuję.

 

Bartosz Miara funduszenamiare.pl

 

 +48 696456291 biuro@funduszenamiare.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o naszej polityce prywatności znajdziesz tutaj.