zaplanuj dotację

Dotacje na rok 2019!

Najciekawsze programy

 

Przedstawiam kluczowe informacje odnośnie dwóch ciekawych programów dostępnych w roku 2019. Programy te są realizowane cyklicznie od kilku lat i będą prawdopodobnie również dostępne w roku 2020.

I . POIR 3.2.1- Badania na rynek.
Program adresowany do małych i średnich firm. W ramach programu możliwe są zakupy środków trwałych (maszyny, urządzenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych i działania budowlane do 20% wartości inwestycji. Wartość inwestycji netto musi przekraczać 1 mln zł. Konieczne posiadanie zgłoszenia patentowego i pozytywnego sprawozdania o stanie techniki lub patentu związanego z wdrożeniem projektu (wspieramy Państwa w pozyskaniu tych dokumentów). Wartość dotacji wynosi do 70% w zależności od wielkości firmy i lokalizacji inwestycji (np. mała firma z Dolnego Śląska może pozyskać do 45%). Nabory od 25 marca do 8 maja 2019 oraz od 1 do 31 października 2019. 

Przykład potencjalnego projektu:
Zakup linii produkcyjnej do wyrobu ociepleń budynków na bazie materiałów pochodzących z recyklingu w oparciu o własne rozwiązania technologiczne. Koszt - 20 mln zł netto, firma mała (do 50 etatów), lokalizacja Kłodzko, dotacja - 45%, okres realizacji 01.06.2019 - 31.12.2020

 


II. POIR 1.1.1 - Szybka ścieżka

Program adresowany jest do małych, średnich oraz dużych firm. W ramach programu można finansować koszty związane z prowadzeniem badań i testów zmierzających do powstania prototypów produktów i demonstracyjnych linii produkcyjnych. Pośród tych kosztów najbardziej popularne to: wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi, koszty materiałów do budowy składowych linii i prowadzenia testów, usługi zewnętrzne związane z prowadzeniem badań. Dofinansowanie jest niezależne od regionu w jakim prowadzony jest projekt tylko od wielkości firmy i etapu prac badawczych. Np. dla firmy małej (do 50 etatów) dotacja wynosi 80% do etapu badań przemysłowych (wstępne prace), 60% do prac rozwojowych (budowa docelowych prototypów) i 90% do prac przedwdrożeniowych (np. działania związane z certyfikacją i ochroną prawną). Z tej dotacji mogą również korzystać firmy duże. Nabory od 1 kwietnia do 1 lipca 2019 oraz 16 września do 16 grudnia 2019. 

Przykład potencjalnego projektu:
Prowadzenie prac B+R nad nowym sposobem akumulacji energii elektrycznej z przeznaczeniem dla pojazdów i instalacji domowych. Koszt 10 mln zł. Firma średnia (do 250 etatów). dofinansowanie 75% do badań przemysłowych, 50% do prac rozwojowych i 90% do prac przedwdrożeniowych (duża firma ma odpowiednio mniejsze poziomy dofinansowania w stosunku do firmy średniek)


Podstawowe zalety obu programów to: stosunkowo proste procedury związane z rozliczaniem projektów, szerokie spektrum kosztów kwalifikowanych i możliwość długoterminowego rozliczania w czasie (najczęściej do 3 lat). Kryteria obu programów premiują projekty wysoko-innowacyjne, dlatego przed przystąpieniem do tworzenia dokumentacji aplikacyjnej potrzebna jest rzetelna ocena szans na powodzenie projektu. Taką ocenę przeprowadzimy bezpłatnie po kontakcie telefonicznym lub mailowym z Państwa strony.

 +48 696456291 biuro@funduszenamiare.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o naszej polityce prywatności znajdziesz tutaj.