zaplanuj dotację

Dotacje dla firm 2014 - 2020

Czego się należy spodziewać w najbliższych latach?

Znana jest już propozycja podziałów środków pomocowych na poszczególne programy zgodnie z okresem programowania 2014-2020. Zgodnie z prezentacją Minister Bieńkowskiej umowy partnerstwa jaką podpisze Polska budżety programów będą wyglądały następująco:

Infrastruktura i Środowisko - 21,5 mld euro,

Inteligentny Rozwój (wcześniej Innowacyjna Gospodarka)  - 7,2 mld euro

Wiedza, Edukacja, Rozwój (wcześniej Kapitał Ludzki)- 2,2 mld euro

Polska Cyfrowa- 2 mld euro

Polska Wschodnia - 1,7 mld euro

Pomoc Techniczna - 0,5 mld euro

Do tego  60% funduszy pomocowych zostanie przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów operacyjnych ( np. dolnośląskie otrzyma 2 mld euro, wielkopolskie 2,2 mld euro)

 

Co to wszystko oznacza?

Największe środki, jakie do tej pory Polska otrzymała i największe też możliwości uzyskania dofinansowania na realizację projektów.

Jakie są zapisy w nowych programach odnośnie przedsiębiorców?

- łącznie dotacji z pożyczkami ( w ramach jednego programu będzie można uzyskać i dotację i pożyczkę)

- współpraca z jednostkami naukowymi ( premiowanie projektów powstałych przy współpracy np. z Politechniką)

- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, objętych działaniami ochronnymi (premiowanie projektów opartych na wynalazkach zgłoszonych do urzędu patentowego)

- wsparcie rozwoju eksportu (premiowanie projektów, w których następuje zwiększenie eksportu, osobne działania wspierające eksport)

- wsparcie szczególnie ważnych działalności z punktu widzenia rozwoju poszczególnych regionów i kraju ( przedsmak tych działań mieliśmy w programach regionalnych i innowacyjnej gospodarce, gdzie szczególnie wspierano dziedziny zapisane w regionalnych strategiach innowacji i zapisach foresight

- uruchomienie pierwszych konkursów w systemach pilotażowych

 

Co robić teraz?

- dokonać alnalizy technologicznej firmy, pod kątem wdrożenia możliwych do opatentowania rozwiązań (wsparcie w tym zakresie możecie uzyskać przez www.funduszenamiare.pl ). Ponieważ, te procedury trwają często wiele miesięcy należy zabrać się za to już dzisiaj.

- rozpocząć współpracę z uczelniami lub jednostkami B+R. Proponuję zlecenie tym jednostkom nawet małych zadań dotyczących np. badań i testów. Nie należy przy tym zapominać o podpisaniu umowy współpracy.

- planować tak politykę zatrudnienia, aby zwiększyć liczbę pracowników wraz z realizowanymi inwestycjami

- już teraz przygotować założenia do projektów, żeby złożyć wnioski w ramach programów pilotażowych (wtedy jest zawsze mniej wniosków i złożone projekty mają większe szanse powodzenia)


Bartosz Miara www.funduszenamiare.pl

Przeczytaj więcej na temat nowej mapy pomocy regionalnej:

http://www.funduszenamiare.pl/index.php/artykuly/39-nowa-mapa-pomocy-regionalnej-mniejsze-dotacje

Przeczytaj również na temat pozyskiwania patentów, w celu zwiększenia szans na otrzymanie dotacji:

http://www.funduszenamiare.pl/index.php/artykuly/34-patent-klucz-do-uzyskania-dotacji

Zobacz inne "niusy"

http://www.funduszenamiare.pl/index.php/niusy

 

 +48 696456291 biuro@funduszenamiare.pl