zaplanuj dotację

Krajowe Inteligentne Specjalizacje – czyli na co dotacje?

18 wspieranych obszarów z programów krajowych

 

Krajowe Inteligentne Specjalizacje – czyli na co będzie można dostać dotacje

 

W nowej perspektywie programów pomocowych wspierane będą wybrane obszary działalności. Na poziomie krajowym zdefiniowano 18 takich obszarów podzielonych na 5 działów. Sprawdź, czy Twoje plany rozwojowe są z nimi związane w sposób bezpośredni lub pośredni.

 

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

 

1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne

2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej

3. Wytwarzanie produktów leczniczych

 

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

 

4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego

5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)

6.Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

 

 ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

 

7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo

9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

 

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

10.Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów

11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)

12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

 

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

13.Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty

14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe

15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne

16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących

17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

18. Optoelektroniczne systemy i materiały

 

Jeżeli Twoja działalność nie znajduje się w żadnym z tych obszarów, sprawdź listę inteligntnych specjalizacji na poziomie poszczególnych województw. Tutaj znajdziesz informacje dla województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego: http://funduszenamiare.pl/index.php/artykuly/60-inteligentne-specjalizacje-kluczem-do-pozyskania-dotacji

 

Jeżeli Twoja działalność jest powiązana ze wskazanymi obszarami to opisz swoją inwestycję w zakładce "ZAPLANUJ DOTACJĘ" a ja ocenię jej szanse na pozyskanie dotacji.

 

Bartosz Miara

 

funduszenamiare.pl

 

Zobacz inne niusy na temat dotacji: http://funduszenamiare.pl/index.php/niusy

http://funduszenamiare.pl/index.php/artykuly/60-inteligentne-specjalizacje-kluczem-do-pozyskania-dotacji

Jeżeli Twoja działalność jest powiązana ze wskazanymi obszarami to opisz swoją inwestycję w zakładce NIUSY a ja ocenię jej szanse na pozyskanie dotacji.

Bartosz Miara

funduszenamiare.pl

Zobacz inne niusy na temat dotacji: http://funduszenamiare.pl/index.php/niusy

 

 

 

 

 +48 696456291 biuro@funduszenamiare.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o naszej polityce prywatności znajdziesz tutaj.