zaplanuj dotację

Dotacje dla DUŻYCH firm!

Na co mogą liczyć duże (powyżej 250 osób) firmy w tym roku?

W roku 2015 zostaną uruchomione dwa, szczególnie atrakcyjne konkursy dotacyjne z których będą mogły korzystać firmy duże:

POIR 3.2.1 - Badania na rynek 

Na co? 

Wdrożenie zaawansowanych technologicznie inwestycji poprzez dokonanie zakupów inwestycyjnych  

Jakie koszty? 

Zakup maszyn i urządzeń, oprogramowania, budowa hali produkcyjnej. 

Wydatki min 10 mln netto, dotacja 25%  dla inwestycji na Dolnym Śląsku. Wielkość wsparcia dla innych województw sprawdzisz tutaj. 

Kiedy? 

Ogłoszenie konkursu będzie w lipcu  2015 a wnioski będzie można składać w sierpniu i wrześniu 2015 

Gdzie? 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

* przedmiot  preferowane będą inwestycje wpisujące się w inteligentną specjalizację 

http://www.funduszenamiare.pl/index.php/artykuly/64-krajowe-inteligentne-specjalizacje-czyli-na-co-dotacje

Przykład: 

Firma zatrudniająca 400 osób produkuje meble i chce wdrożyć technologię nowych płyt wiórowych bazujących na ekologicznych surowcach wtórnych. Koszt dostosowania hali produkcyjnej do nowej technologii to 2 mln zł, koszt zakupu sprzętu to 10 mln zł. Firma występuje o 25% dotacji tj 3 mln zł 

POIR 1.1.1 - Szybka ścieżka dla dużych firm 

Na co? 

Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych nad nowymi technologiami, produktami i usługami. 

Jakie koszty? 

Zakupu materiałów do budowy prototypów, wynagrodzenia osób pracujących nad technologią, wynajem, amortyzacja, leasing środków trwałych niezbędnych do badań, koszty operacyjne, koszty testów prototypów itp. Powstałe prototypy można według dzisiejszych przepisów wykorzystywać komercyjnie. 

Prawdopodobnie: projekt na min 2 mln netto, dotacja do badań przemysłowych max 65 lub 70%, dotacja do prac rozwojowych max 40%. 

Kiedy? 

Ogłoszenie konkursu będzie w III kw 2015 a wnioski będzie można składać w IV kw 2015 

Gdzie? 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

* przedmiot prac powinien wpisywać się w inteligentną specjalizację 

http://www.funduszenamiare.pl/index.php/artykuly/64-krajowe-inteligentne-specjalizacje-czyli-na-co-dotacje

Przykład: 

Firma zatrudniająca 400 osób produkuje meble i pracuje nad technologią nowych płyt wiórowych bazujących na ekologicznych surowcach wtórnych. Prace nad technologią wymagają około 1,5 roku i zaangażowania 6 osób z firmy i 4 z zewnątrz - 1,5 mln zł wynagrodzeń przez cały projekt, do prac firma przewiduje zużycie/zniszczenie płyt i farb na wartość 0,5 mln zł, koszty wynajmu różnych pras i komór lakierniczych wynoszą 0,5 mln zł, inne koszty to 0,5 mln zł. Łącznie 3 mln zł z czego 1,5 to etap badań przemysłowych a 1,5 to etap prac rozwojowych. Firma ubiega się o dotację w wysokości 65% od etapu badań (1,5 mln X65% = 975 tys.) i 40% od etapu prac rozwojowych ( 1,5 mln X40%= 600 tys.). Razem dofinansowanie wynosi 1,575 mln zł.

Jeżeli Twoja działalność jest powiązana ze wskazanymi obszarami to opisz swoją inwestycję w zakładce ZAPLANUJ DOTACJĘ a ja ocenię jej szanse na pozyskanie dotacji.

Bartosz Miara

funduszenamiare.pl

Zobacz inne niusy na temat dotacji: http://funduszenamiare.pl/index.php/niusy

 +48 696456291 biuro@funduszenamiare.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o naszej polityce prywatności znajdziesz tutaj.