zaplanuj dotację

Dotacje na rok 2017!

Na co możemy liczyć w 2017 roku

Inwestycje w środki trwałe: 
 
I POIR 3.2.1 - Badania na rynek 
Inwestycje w środki trwałe powyżej 10 mln zł, budowa do 20% wartości projektu 
Dofinansowanie dla firm średnich na terenie Dolnego Śląska - 35% (małe 45%) 
Ogłoszenie konkursu - 8 lutego 2017 r., Rozpoczęcie naboru wniosków - 3 marca 2017 r., zakończenie naboru wniosków - 6 kwietnia 2017 r. 
Konieczne posiadanie zgłoszenia patentowego i pozytywnego sprawozdania o stanie techniki lub patentu związanego z wdrożeniem projektu.
 
II POIR 3.2.2 - Kredyt na innowacje technologiczne 
Inwestycje w środki trwałe,  budowa do 20% wartości projektu 
Dofinansowanie dla firm średnich na terenie Dolnego Śląska - 35%, dotacja max. 6  mln zł  (małe 45%) 
Ogłoszenie konkursu - 16 stycznia  2017 r., Rozpoczęcie naboru wniosków - 20 luty 2017 r., zakończenie naboru wniosków - 29 marca  2017 r. 
Konieczne posiadanie zgłoszenia patentowego i pozytywnego sprawozdania o stanie techniki lub patentu związanego z wdrożeniem projektu. 
Konieczne wystąpienie w pierwszej kolejności z wnioskiem do akredytowanego banku, który następnie przekazuje wniosek o dotację do BGK. 
 
III RPO 1.2.1 B - Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw
Inwestycje w środki trwałe związane z rozbudową działu B+R (sprzęt laboratoryjny, aparatura pomiarowa itp. ), budowa do 25% wartości projektu 
Dofinansowanie dla firm średnich na terenie Dolnego Śląska - 35%,  (małe 45%) 
Ogłoszenie konkursu - 27 lutego  2017 r., Rozpoczęcie naboru wniosków - 29 marca 2017 r.
 
IV RPO 1.5.1.A  - Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP 
Inwestycje w środki trwałe do 4 mln zł , budowa do 25% wartości projektu (konieczne posiadanie niezbędnych pozwoleń) 
Dofinansowanie dla firm średnich na terenie Dolnego Śląska - 35% (małe 45%) 
Ogłoszenie konkursu - 30 września  2017 r., Rozpoczęcie naboru wniosków - 31 października 2017 r., 
 
 
Dofinansowanie do prac B+R (opracowanie projektów, prototypów itp.) 
 
V RPO 1.2.1 A - Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R
Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad nowymi produktami lub usługami: wynagrodzenia, koszty materiałów do budowy prototypów, wynajem sprzętu itp 
Dofinansowanie dla firmy średniej: badania przemysłowe - 75%, prace rozwojowe - 50% ( firma mała odpowiednio 80% i 60%), max kosztów netto - 4,3 mln zł 
Ogłoszenie konkursu - 27 lutego  2017 r., Rozpoczęcie naboru wniosków - 29 marca 2017 r.
Preferowane posiadania zgłoszenia patentowego. 
 
VI POIR 1.1.1 - Szybka ścieżka  
Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad nowymi produktami lub usługami: wynagrodzenia, koszty materiałów do budowy prototypów, wynajem sprzętu itp 
Dofinansowanie dla firmy średniej: badania przemysłowe - 75%, prace rozwojowe - 50% ( firma mała odpowiednio 80% i 60%), minimum 2 mln kosztów netto 
Ogłoszenie konkursu - 1 lutego  2017 r., Rozpoczęcie naboru wniosków - 1 marzec 2017 r., zakończenie naboru wniosków - 31 grudnia  2017 r.
Preferowane posiadania zgłoszenia patentowego. 
 
 
Dofinansowanie do targów 
 
VII RPO 1.4.1 Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne
Dofinansowanie do wyjazdów i prezentacji firmy na międzynarodowych targach. 
Poziom dofinansowania do 85% według reguły de minimis
Przykładowe koszty: wynajem powierzchni, wpis do katalogu targów, budowa stoiska, transport eksponatów, noclegi, dojazd itp. 
Ogłoszenie konkursu - 30 grudnia  2016 r., Rozpoczęcie naboru wniosków - 30 stycznia 2017 r.
 
Dofinansowanie do szkoleń i usług doradczych
W ciągu najbliższych dni zostaną uruchomione środki finansowe dla firm w poszczególnych województwach na szkolenia i doradztwo. Po zgłoszeniu zapotrzebowania na usługi szkoleniowo - doradcze na jedną firmę będzie można uzyskać od 50 do 80% dofinansowania, max 25 tys. zł. Usługi muszą być realizowane przez firmy akredytowane w Bazie Usług Rozwojowych. My posiadamy taką akredytacją i świadczone przez nas usługi wyglądają następująco: 
 
Szkolenia: 
Techniki manipulacyjne w negocjacjach (atak - obrona) 2 dni po 8 h 
Techniki sprzedaży 2 dni po 8 h 
Arkusz kalkulacyjny Excel w firmie 2 dni po 8 h 
Pakiet biurowy (na bazie MS Office lub narzędzi Google) 2 dni po 8 h 
Rozliczanie projektów dotacyjnych 1 dzień po 8 h
 
Doradztwo: 
Pozyskiwanie praw własności przemysłowej (znak towarowy, wzór przemysłowy, patent) 
Audyt technologiczny z wykorzystaniem Lean Manufacturing i Poka Yoke (minimalizacja kosztów produkcyjnych, wąskich gardeł i błędów produkcyjnych)
Konsulting techniczny (zmiany w parku maszynowym, automatyzacja, łączenie urządzeń w jedną linię technologiczną, zakupy nowych maszyn)
Audyt dotacyjny (stworzenie długoterminowej strategii wykorzystywania funduszy UE w finansowaniu działalności firmy) 
Projektowanie (projektowanie koncepcyjne maszyn i rapid prototyping) 
Wdrażanie systemów informatycznych
 
W przypadku zainteresowania usługami szkoleniowymi proszę o podanie preferowanego tematu szkolenia, terminu, ilości osób uczestniczących i miejsca ( u Państwa w Firmie czy na zewnątrz) a my przygotujemy ofertę. Jeżeli interesują Państwa inne tematy to również proszę o ich zaproponowanie. Usługi doradcze podlegają indywidualnym konsultacjom. 
 
W przypadku zainteresowania jednym lub więcej z wymienionych powyżej programów proszę o kontakt bezpośredni. 

 

 

 +48 696456291 biuro@funduszenamiare.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o naszej polityce prywatności znajdziesz tutaj.